E vitamini foydasi

E vitamini A, D, va K vitaminlar bilan birga yog’ parchalovchi vitaminlar guruhiga kiradi. Bu degani ular tanada yog’ to’qimalari va buyrak usti bezlarida to’planadi.