K vitamini tufayli qonni yaxshi ivish

K vitaminini ijobiy ta’siri suyaklarni kuchli bo’lib rivojlanishi va qon tomir tizimini sog’lom qilishi yaxshi ma’lum. Biroq inson tanasi K vitaminini o’zini sintez qilishga qodir emas. Uni ozuqa bilan ta’minlash zarur.