XXI asrda ozuqa piramidasi

zamonaviy

Ozuqa piramidasi ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan dieta.

Ozuqa piramidasi o’zi nima?

The food pyramid is a diet recommended by experts.Alohida ozuqaviy moddalarning ilmiy bilimlar ososida inson organizmining unga bo’lgan talabi asosida tuzilgan, hamda jamiyatning dietik an’analarini aks ettiradi. Ozuqa piramidasi tashqariga chiqib bo’lmaydigan cheklovchi dieta emas – u sizga yaxshi jismoniy, aqliy va intelektual formada bo’lishingiz uchun hamda uzoq vaqt davomida sog’ yurishingiz uchun tanlash imkoniyatini beradi.

Piramidani qanday o’qish kerak? Piramidaning eng pastki qismida katta miqdorda iste’mol qilish tavsiya etilgan mahsulotlar joylashgan. Mahsulotlar piramidaning qanchalik yuqori qismida joylashgan bo’lsa, shunchalik uni iste’mol qilish kamayadi

XXI asr ozuqa piramidasining boshqa piramidalardan farqi nimalardan iborat?

21- asr piramidasi Garvard Jamiyat Sog’ligi Maktabi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan. Unga kiritilgan tavsiyalar dieta va sog’liq darajasi o’rtasidagi aloqadorliklar bo’yicha eng ishonchli ilmiy izlanishlar natijalariga asoslangan.
Ushbu piramida  siz maktabda o’qigan ananaviy piramidadan farqlidir. Ushbu piramida, muhim dietik topilmalar bo’lmagan zamonlarda rivojlangan, ilmiy taxminlarga asoslangan va o’zgarishlarga qarab yangilanmagan. Bu degani 21 – asr piramidasi kelajakda yana ham yaxshirog’i bilan almashtiriladi. Taxmin qilishimiz mumkin kelajakdagi so’rovlar natijalarini hisobga olgan holda 21 – asr piramidasi butunlay o’zgacha bo’ladi!

Biroq hozircha .. Yoqimli ishtaha!

, ,