Professor yordamchisi

foydali

No’xatlar genetikani asosi sifatida tadqiqodlarga jalb etiladi.

plant based alternative nutrients
No’xatlar yordamida J. Mendel genetika qonunlarini kashf etdi.
,