Kristal Bryussel karamlari

foydali

Sabzavotlar dunyosidan yangiliklar – YB da Bryussel karamlari sovrin sifatida.

brussel sprouts nutrition

Kristal Bryussel karamlari bu Yevropa Birligi ilmiy dasturining eng yaxshi ishtirokchisi uchun sovrin.

, ,