Tig’ kabi o’tkir…

mazali

Qalampirni o’tkirligini o’lchovi mavjuddir.

warming spices for cooler days
Scoville jadvali 1912 yildan buyon mavjud – qalampir o’tkirligini o’lchovchi maxsus jadval.
,